Kohtla-Järve lasteaed

   Tere tulemast!
  Keelekümblus  
 

Alates 2002.a töötavad Rukkililles keelekümblusrühmad.

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRGID ON:

- teise keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
- emakeele valdamine eakohasel tasemel;
- rühmale vastav edasijõudmine muudes õppeainetes;
- sihtkeele kõnelejate kultuuri mõistmine ja väärtustamine.

Keelekümblusest võib lugeda:

http://kke.ee

http://kllest.blogspot.com/ - Keelekümblusprogramm Lapsevanemate Liit
http://www.lkkest.blogspot.com/ - Varane keelekümblusprogramm
http://piccolingo.eu/ - Piccolingo
http://www.meis.ee/ru-keelekumblus

http://taheke.delfi.ee/
http://www.lastekas.ee/
http://www.lastekaraoke.ee/
http://www.lasteaed.org/files/Lasteaed_OML_I.pdf

Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill keelekümbluse edulugu (sisehindamine)

loe edasi

 
   

Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill reg.nr 75002949
Kõik õigused reserveeritud.
Maleva 47, Kohtla-Järve, 31025,
Tel. +3723368769